Oferta dla firm

Każdy właściciel firmy musi zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele zagrożeń wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczenie oznacza ochronę nie tylko majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej, ale także zdrowia i życia pracowników.  Proponujemy Państwu umowy ubezpieczenia związane z posiadaną flotą pojazdów, a także zabezpieczenie wszelkiego typu żywiołów – pożar, zalanie, uderzenie pioruna, zabezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego.

Bardzo ważne jest zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.