O firmie

Zajmujemy się ubezpieczeniami od 1992 roku.

Misja pełniona przez naszą firmę przejawia się w doborze właściwych rozwiązań, w indywidualnym podejściu do naszych klientów i ryzyka ubezpieczeniowego. Pośredniczymy w sprzedaży produktów najważniejszych Towarzystw Ubezpieczeń na rynku polskim, którzy oferują pełną gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych, majątkowych i życiowych dla osób fizycznych i firm.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług serdecznie zapraszamy do naszego biura.

Działalność naszej Agencji w zakresie pośrednictwa w ubezpieczeniach oparta jest o ściśle określone zasady zapisane między innymi w Kodeksie Etyki i Standardach Zawodowych. Oznacza to, że w swojej działalności kierujemy się dobrem klienta, zyskując jego zaufanie,  szacunek i wiarygodność dzięki świadczeniu usług w sposób profesjonalny. Rzetelność i wiarygodność naszego biura poparta jest nadaniem przez  Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń w 1996 roku Licencji Agenta Ubezpieczeniowego (zezwolenie Nr 6072/96) uprawniającej do wykonywania zawodu.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Agencji za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.  Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC Agencji wynosi 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.